Bank Holiday 19th September 2022 / Gŵyll Banc 19fed Medi 2022

Diweddariad – bydd Ysgol Gymraeg Mornant ar gau ar 19fed o Fis Medi 

Cyhoeddwyd y bydd angladd gwladol y Frenhines Elizabeth II ar ddydd Llun Medi 19, a bydd y dyddiad hwn wedi’i ddatgan yn ŵyl banc.  Mae hyn yn golygu y bydd pob ysgol ar gau ar y dyddiad hwn.  Felly, gallaf gadarnhau y bydd Ysgol Gymraeg Mornant ar gau ddydd Llun 19eg Medi. 

Diolch 

Bethan Jones 

 

News update – Ysgol Gymraeg Mornant will be closed on September 19th  

It has been announced that the state funeral of Her Majesty Queen Elizabeth II will be on Monday 19th September and this date has been declared a bank holiday.  This means that all schools will be closed on this date.  Therefore, I can confirm that Ysgol Gymraeg Mornant will be closed on Monday 19th September. 

Thank you 

Bethan Jones M.Ed  

Headteacher 

Arhoswch wedi'i Ddiweddaru / Stay updated