Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2

Croeso i Ddosbarth Cyfnod Allweddol 2  
Welcome to Key Stage 2 Class

Ein Athrawes yw/Our Teacher is: Mrs Closs-Griffiths

Dyma sesiwn Codio ar ‘Hour of Code’.
Here is a Coding Session using ‘Hour of Code’. 

Thema’r Dosbarth: Y Coedwig Law
Class Theme: Rain Forest 

Arhoswch wedi'i Ddiweddaru / Stay updated