Presenoldeb / Attendance

Gwybodaeth am Bresenoldeb – Information on AttendanceGwybodaeth gan y Sir / Information from County:
http://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Schools/Education-Fixed-Penalty-Notices.aspx

Arhoswch wedi'i Ddiweddaru / Stay updated