Prynhawn coffi MacMillan / MacMillan coffee afternoon

Nodyn byr i’ch atgoffa’n sydyn, am ein prynhawn coffi MacMillan yfory am 2yp (Hydref y 7fed). Edrychwn ymlaen at eich gweld chi gyd yno am banad a chlonc.

Just a quick reminder for everyone, about our MacMillan coffee afternoon tomorrow at 2pm (October the 7th). We look forward to seeing you all there.

Arhoswch wedi'i Ddiweddaru / Stay updated