Y Llywodraethwyr / Our Governors

Y Corff Llywodraethol – Cwlwm / The Governing Body 

 • Y Cadeirydd – The Chairman
  ​Mr David Hÿtch
 • Is-Gadeirydd – Vice Chair 
  Cllr Glyn Banks

Aelodau Ysgol Maes Garmon / Ysgol Maes Garmon Members

 • Cllr Sean Bibby
 • Mr David Christelow 
 • Cllr Colin Legg
 • Mrs Hilary Roberts
 • Mr Gareth Wyn Jones (Athro/Teacher)
 • Mrs Nia Wyn Jones(Dirpwy Pennaeth/Deputy Headteacher)
 • Mrs Bronwen Hughes (Pennaeth/Head)


Aelodau Ysgol Mornant / Ysgol Mornant Members

 • Mr John Thompson
 • Cllr Glyn Banks
 • Mr Michael Bradley (Rhiant/Parent)
 • Mrs Sarah Jones (Rhiant/Parent)
 • Mrs Sarah Lachlann-Dean (Rhiant/Parent)
 • Mrs Michelle Brooks-Jones
 • Mrs Sara Leverett (Staff)
 • Miss Katie Bradley (Athrawes/Teacher)
 • Mrs Bethan Jones (Pennaeth/ Head)
 • Mr Dafydd Watson (Clerc / Clerk)
 • Mrs Gwyneth Edwards (Cyfieithydd / Translator)

Gallwch cysylltu â unrhyw aelod o’r Corff Llywodraethol trwy gysylltu â’r ysgol  trwy ffon neu ebost.

You can contact any member of the Governing Body via the school through phone or email.

Arhoswch wedi'i Ddiweddaru / Stay updated