Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase

Ein Dosbarth Cyfnod Sylfaen – Our Foundation Phase Class

Gallwch weld cynnydd eich plentyn trwy’r app Seesaw.

​You can see your child’s progress through the app Seesaw. 

​Thema’r Dosbarth: Trip i’r Fferm.
Class Theme: Trip to the Farm.

Arhoswch wedi'i Ddiweddaru / Stay updated